ИГФ МКД  – Форум за управување со интернетот Македонија – Втор годишен форум

Среда, 31.10. 2018 со почеток од 11.00 ч.
ФИНКИ  –  Амфитеатар во зградата на ТМФ

10:00 – 11:00 Регистрација

11:00 – 12:00 Поздравни обраќања

Иван Чорбев – Декан на ФИНКИ – домаќин на форумот
Александар Ичоќаев – Координатор на ИГФ МКД
Марко Палоски  – Формирање на Youth IGF MKD
Хилда Колевска – Директор за економска дипломатија  МНР  –   домаќин на првиот форум 2017

SEEDIG – Sorina Teleanu, Executive Committee Chair
EURODIG – Sandra Hoferichter, Secretary General
IGF UN – Lynn St Amour , IGF MAG Chair
ICANN – Andrea Beccalli , Stakeholder Engagement Director – Europe
RIPE – Chris Buckridge – External Relations Manager

12:00 – 12:40 Сесија 1

Сајбер безбедност и доверливи услуги

  • Предраг Тасевски Ретроспектива на сајбер безбедност во Македонија (технички сектор)
  • Соња Филипоска ФИНКИ ЦИРТ: прв академски ЦИРТ во МКД (академски сектор)
  • Ана Малцева – МИОА Законска регулатива за доверливи услуги (владa)

12:40 – 13:00 Кафе пауза

13:00 – 13:40 – Сесија 2

Заштита на податоци и интелектуална сопственост

  • Лилјана Пецова – Илиеска – GDPR предизвици и дилеми (граѓанскo општество)
  • Ивица Димитровски – Вештачка интелигенција и GDPR (академски сектор)
  • Ели Муфисовски – Интелектуална сопственост на интернет (приватен сектор)

13:40 – 14:00 Кафе пауза

14:00 – 14:40 Сесија 3  

Медиуми, медиумска писменост , лажни вести и дезинформации

  • Александар Ичоќаев – Координатор  (Приватен сектор)
  • Бранко Героски – ( новинар – медиуми  )
  • Никица Кусиникова  –  Connect  – општествена одговорност (граѓанско општество )

14:40 – 15:00 – Заклучоци и препораки