ПРОГРАМА

ИГФ МКД - Форум за управување со интернетот Македонија

Прв годишен форум
Вторник, 28.11. 2017 со почеток од 11.00 ч.
Амфитеатар на МНР
10:00 - 11:00 - Регистрација
11:00 - 11:30 - Поздравни обраќања на институционалните партнери
 •  претставници на МНР, МИОА,
 •  IGF, EURODig, SEEDIG, ICANN online

11:30 - 11:45 - Воведно обраќање
 • Александар Ичоќаев - Координатор на ИГФ МКД

11:45 - 12:30 - Сесија 1
 • Сања Симонова, MARNet: Кириличен домен .МКД
 • Боро Јакимовски, ФИНКИ: Towards digital identity
 • Charles Edmund Garrett, British Embassy Skopje : Digital Diplomacy
 • Бардил Јашари, “Metamorphosis“ : "E-society - digitization of government services"
 • П&О

12:30 - 12:45 - Кафе пауза
12:45 - 13:30 - Сесија 2
 • Александар Ацев, АЕК: Национален центар за одговор на компјутерски инциденти MKD-CIRT
 • Татјана Тапанџиева, Телеком: Методи на сајбер безбедност
 • П&О

13:30 - 13:45 - Кафе пауза
13:45 - 14:45 - Сесија 3
 • Ели Муфисовски: Online enforcement
 • Неда Здравева, Правен факулет „Јустинијан Први“: Авторско право, медиуми и Интернет
 • Горан Михајловски, СДК: Медиуми и медиумска писменост (fake news)
 • П&О

14:45 - 15:00 - Заклучоци и препораки
CONTACT US