Во моментов иницијативата има 15 основачки членови (по азбучен ред):

 • Александар Ичоќаев
 • Анастас Мишев
 • Боро Јакимовски
 • Ели Муфисовски
 • Игор Бојаџиев
 • Милена Шаровиќ
 • Неда Здравева
 • Никица Кусиникова
 • Сања Симонова
 • Сашо Димитријоски
 • Синиша Апостолоски
 • Предраг Тасевски
 • Лилјана Пецова – Илиеска
 • Огнен Фирфов
 • Марко Палоски