ИГФ МКД – Форум за управување со интернетот Македонија

Прв годишен форум

Вторник, 28.11. 2017 со почеток од 11.00 ч.

Амфитеатар на МНР


10:00 – 11:00 – Регистрација

11:00 – 11:30 – Поздравни обраќања на
институционалните партнери

 •  претставници на МНР, МИОА,
 •  IGF, EURODig, SEEDIG, ICANN online

11:30 – 11:45 – Воведно обраќање

 • Александар Ичоќаев – Координатор на ИГФ МКД

11:45 – 12:30 – Сесија 1

 • Сања Симонова, MARNet: Кириличен домен .МКД
 • Боро Јакимовски, ФИНКИ: Towards digital identity
 • Charles Edmund Garrett, British Embassy Skopje : Digital Diplomacy
 • Бардил Јашари, “Metamorphosis“ : “E-society – digitization of government services”
 • П&О

12:30 – 12:45 – Кафе пауза

12:45 – 13:30 – Сесија 2

 • Александар Ацев, АЕК:
  Национален центар за одговор на компјутерски инциденти MKD-CIRT
 • Татјана Тапанџиева, Телеком: Методи на сајбер безбедност
 • П&О

13:30 – 13:45 – Кафе пауза

13:45 – 14:45 – Сесија 3

 • Ели Муфисовски: Online enforcement
 • Неда Здравева, Правен факулет „Јустинијан Први“:
  Авторско право, медиуми и Интернет
 • Горан Михајловски, СДК: Медиуми и медиумска писменост (fake news)
 • П&О

14:45 – 15:00 – Заклучоци и препораки