Агенда ИГФ-МКД 2021 година

Датум 15.12.2021

Место на одржување: ФИНКИ / онлајн

Кликнете тука за регистрација за настанот. Сите заинтересирани за физичко присуство на настанот, треба да ја изберат соодветната опција при регистрацијата. Ограничен број на заинтересирани учесници ќе добијат покани по електронска пошта за физичко присуство на настанот, во зависност од можностите и протоколите

Воведната сесија, модерирана од Предраг Тасевски

11:00 – 11:15

Воведни зборови,

Александар Ичоќаев, координатор на ИГФ МКД

11:15 – 11:30

Управување со Интернет: Од бебешки чекори до полнолетство – WSIS наполни 18 години: Дали станавме одговорни?

Владимир Радуновиќ Србија – директор, Е-дипломатија и сајбер безбедност, ДиплоФондација / DiploFoundation

11:30 – 11:45

Локални практики, искуства, предизвици.

Национална иницијатива за управување со Интернет за Албанија

Фотјон Коста, ( Fotjon Kosta ) координатор на ИГФ АЛБ

11:45 – 12:00

Q & A / Дискусија

Сесија на ИГФ МКД, модерирана од проф. д-р Боро Јакимовски

12:00 – 12:15

Што е следно? Дали дигиталната трансформација стана уште побрза? Користењето на Интернетот наспроти продуктивноста.

д-р Огнен Фирфов

12:15 – 12:30

Индекс на дигитална економија и општество – DESI – Споредба на димензијата “Поврзливост” во ЕУ и Северна Македонија,

Д-р Славица Настеска, Национална канцеларија за бродбенд компетентности

12:30 – 12:45

Правната рамка за електронското тргување и заштитата на личните податоци во Република Северна Македонија.

м-р Весна Милосавлевска

12:45 – 13:00

Електронска идентификација – клуч за успешен е-бизнис

проф. д-р Георги Димитров, Евротруст Технолоџис, Бугарија

13:00 – 13:15

Q & A / Дискусија

13:15 – 13:30

Coffee break

13:30 – 13:45

Граѓанско учество за одговорна вештачка интелигенција

Симона Огненовска , Европски центар за непрофитно право (ECNL), Хаг.

13:45 – 14:00

Нека вештачката интелигенција зборува на македонски и на другите балкански јазици

Стојанчо Туџарски, магистрант на ФИНКИ.

14:00 – 14:15

Заклучоци и препораки