10:00 – 11:00 Регистрација

11:00 – 12:00 Поздравни обраќања

Иван Чорбев – Декан на ФИНКИ – домаќин на форумот Александар Ичоќаев – Координатор на ИГФ МКД
Марко Палоски – Формирање на Youth IGF MKD
Хилда Колевска – Директор за економска дипломатија МНР – домаќин на првиот форум 2017

IGF UN – Lynn St Amour – Chair of the IGF Multistakeholder Advisory Group
SEEDIG – Sorina Teleanu, Executive Committee Chair EURODIG – Sandra Hoferichter, Secretary General

ICANN – Andrea Beccalli , Stakeholder Engagement Director – Europe
RIPE – Chris Buckridge – External Relations Manager

12:00 – 12:40 Сесија 1 – Сајбер безбедност и доверливи услуги

Предраг Тасевски – Ретроспектива на сајбер безбедност во Македонија (технички сектор)
Соња Филипоска – ФИНКИ ЦИРТ: прв академски ЦИРТ во МКД (академски сектор)

Ана Малцева – МИОА Законска регулатива за доверливи услуги (владa)

12:40 – 13:00 Кафе пауза

13:00 – 13:40 – Сесија 2 – Заштита на податоци и интелектуална сопственост
Лилјана Пецова – Илиеска – GDPR предизвици и дилеми (граѓанскo општество)

Ивица Димитровски – Вештачка интелигенција и GDPR (академски сектор)
Ели Муфисовски – React – Интелектуална сопственост на интернет (приватен сектор)

13:40 – 14:00 Кафе пауза

14:00 – 14:40 – Сесија 3

Медиуми, медиумска писменост , лажни вести и дезинформации Александар Ичоќаев – Координатор (адвокат – Приватен сектор) Бранко Героски – (новинар – медиуми)
Никица Кусиникова – Konekt – општествена одговорност (граѓанско општество)

14:40 – 15:00 – Заклучоци и препораки