ИГФ МКД  - Форум за управување со интернетот Македонија
Втор годишен форум

Среда, 31.10. 2018 со почеток од 11.00
ФИНКИ  -  Амфитеатар во зградата на ТМФ

10:00 – 11:00 Регистрација

 

11:00 – 12:00 Поздравни обраќања

 • Иван Чорбев – Декан на ФИНКИ – домаќин на форумот
 • Александар Ичоќаев – Координатор на ИГФ МКД
 • Марко Палоски  – Формирање на Youth IGF MKD
 • Хилда Колевска - Директор за економска дипломатија  МНР  -   домаќин на првиот форум 2017

 

 • IGF UN - Lynn St Amour -Chair of the IGF Multistakeholder Advisory Group
 • SEEDIG - Sorina Teleanu, Executive Committee Chair
 • EURODIG - Sandra Hoferichter, Secretary General
 • ICANN - Andrea Beccalli , Stakeholder Engagement Director - Europe
 • RIPE - Chris Buckridge - External Relations Manager

 

12:00 – 12:40 Сесија 1 Сајбер безбедност и доверливи услуги

 •  Предраг Тасевски Ретроспектива на сајбер безбедност во Македонија (технички сектор)
 • Соња Филипоска ФИНКИ ЦИРТ: прв академски ЦИРТ во МКД (академски сектор)
 • Ана Малцева -   МИОА Законска регулатива за доверливи услуги ( владa)

 

12:40 – 13:00 Кафе пауза

 

13:00 – 13:40Сесија 2Заштита на податоци и интелектуална сопственост

 • Лилјана Пецова - Илиеска – GDPR предизвици и дилеми (граѓанскo општество)
 • Ивица Димитровски – Вештачка интелигенција и GDPR (академски сектор)
 • Ели Муфисовски – React  - Интелектуална сопственост на интернет (приватен сектор)

 

13:40 – 14:00 Кафе пауза

 

14:00 – 14:40 - Сесија 3  - Медиуми, медиумска писменост , лажни вести и дезинформации

 • Александар Ичоќаев – Координатор  ( адвокат - Приватен сектор)
 • Бранко Героски – ( новинар – медиуми  )
 • Никица Кусиникова  –  Konekt   – општествена одговорност  ( граѓанско општество )

 

14:40 – 15:00 – Заклучоци и препораки