ИГФ МКД  - Форум за управување со интернетот Македонија - Втор годишен форум

Среда, 31.10. 2018 со почеток од 11.00 ч.

ФИНКИ  -  Амфитеатар во зградата на ТМФ


 

10:00 - 11:00 - Регистрација

 

11:00 - 12:00 - Поздравни обраќања

 • Иван Чорбев - Декан на ФИНКИ - домаќин на форумот
 • Александар Ичоќаев - Координатор на ИГФ МКД
 • Марко Палоски - Формирање на Youth IGF MKD
 • Хилда Колевска - Директор за економска дипломатија МНР - домаќин на првиот форум 2017
 • IGF UN - Lynn St Amour - Chair of the IGF Multistakeholder Advisory Group
 • SEEDIG - Sorina Teleanu, Executive Committee Chair
 • EURODIG - Sandra Hoferichter, Secretary General
 • ICANN - Andrea Beccalli , Stakeholder Engagement Director - Europe
 • RIPE - Chris Buckridge - External Relations Manager

 

12:00 - 12:40 - Сесија 1 : Сајбер безбедност и доверливи услуги

 • Предраг Тасевски - Ретроспектива на сајбер безбедност во Македонија (технички сектор)
 • Соња Филипоска - ФИНКИ ЦИРТ: прв академски ЦИРТ во МКД (академски сектор)
 • Ана Малцева - МИОА Законска регулатива за доверливи услуги (владa)

12:40 - 13:00 - Кафе пауза

 

13:00 - 13:40 - Сесија 2 : Заштита на податоци и интелектуална сопственост

 • Лилјана Пецова - Илиеска - GDPR предизвици и дилеми (граѓанскo општество)
 • Ивица Димитровски - Вештачка интелигенција и GDPR (академски сектор)
 • Ели Муфисовски - React - Интелектуална сопственост на интернет (приватен сектор)

 

13:40 - 14:00 Кафе пауза

 

14:00 - 14:40 - Сесија 3 : Медиуми, медиумска писменост , лажни вести и дезинформации

 • Александар Ичоќаев - Координатор  (адвокат - Приватен сектор)
 • Бранко Героски - (новинар – медиуми)
 • Никица Кусиникова - Konekt - општествена одговорност (граѓанско општество)

 

14:40 - 15:00 - Заклучоци и препораки