Во моментов иницијативата има 12 основачки членови (по азбучен ред):


Александар Ичоќаев
Анастас Мишев
Боро Јакимовски
Ели Муфисовски
Игор Бојаџиев
Милена Шаровиќ
Неда Здравева
Никица Кусиникова
Сања Симонова
Сашо Димитријоски
Синиша Апостолоски
Лилјана Пецова Илиеска