ИГФ МКД 
Форум за управување со интернетот Македонија

Трет годишен форум

Понеделник, 28.10. 2019 со почеток од 11.00 ч.
Македонски Телеком АД

10.00 – 11.00   Регистрација

11.00 – 11.45   Отварање/Поздравни обраќања

• Никола Љушев, Главен извршен директор на Македонски Телеком АД 
• Роберт Поповски, Министер задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност
• Александар Бајдевски, Заменик министер MИОА  
• Снежана Калеска Ванчева, Пратеничка во Собраниeто на Република Северна Македонија
• Бардил Јашари, Извршен директор на фондација Метаморфозис
• Sandra Hoferichter, EuroDIG  Secretary general – on line

11.45 – 12.45     Панел  1.

Mедиуми – медиумска писменост / регулација – саморегулација – борба против дезинформации

• Марјан Забрчанец, посебен советник за односи со јавност на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија /  Акциска група за борба против дезинформации
• Катерина Синадиновска, Совет за етика во медиумите  – Претседател на управен одбор 
• Горан Михајловски, СДК “Сакам Да Кажам” – Главен и одговорен уредник
• Филип Стојановски, директор за развој на партнерства и ресурси, фондација Метаморфозис
• Проф. д-р. Владимир Трајковиќ – ФИНКИ (модератор)

КАФЕ  ПАУЗА 

13.00 – 13.45     Ретроспектива

• Александар Ичоќаев, адвокат (ДДК Адвокатско друштво) Координатор на ИГФ МКД
• Марко Палоски, Youth IGF MKD / SEEDIG 
• Oliana Sula, IGF Albania / SEEDIG 
• Проф д-р. Боро Јакимовски, ФИНКИ / Дигитален форум на Република Северна Македонија
• Душица Перишиќ, Извршен директор на Заедницата на единиците на локална самоуправа

13. 45 – 14.30     Панел 2.

Правни аспекти на ИГ – авторски права, интелектуална сопственост, човекови права, заштита на лични податоци

• Ели  Муфисовски, Реакт – Global Manager React Online Enforcement Program)
• Никица Кусиникова, Конект, Извршен Директор
• Лилјана Пецова Илиеска, Импетус – Центар за интернет, развој и добро управување
• Елена Стојановска, проектна координаторка и експерт за приватност фондација Метаморфозис
• Проф. д-р. Неда Здравева – Правен Факултет (модератор) 

КАФЕ  ПАУЗА 

14.45 – 15.30     Панел 3.

Tехничко технолошка и кибер безбедност

• Владислав Бидиков, IXP.MK
• Предраг Тасевски, експерт за кибер безбедност  
• Даниел Даниловски, Nextsense
• Проф. д-р. Анастас Мишев ФИНКИ (модератор)

Wrap UP – заклучоци