10:00 – 11:00 – Регистрација

11:00 – 11:30 – Поздравни обраќања на институционалните партнери: МНР, МИОА • IGF , EURODig , SEEDIG , ICANN online

11:30- 11:45 – Воведно обраќање

• Александар Ичоќаев – Координатор на ИГФ МКД

11: 45 – 12: 30 – Сесија 1

• Сања Симонова, MarNet: Кириличен домен .МКД • Боро Јакимовски, ФИНКИ: Towards digital identity • П&О

12:30 -12:45 – Кафе пауза

12:45 – 13:30 – Сесија 2

• Александар Ацев, АЕК: Национален центар за одговор на компјутерски инциденти MKD-CIRT.

• Татјана Тапанџиева, Телеком: Методи на сајбер безбедност

• П&О (15 м)

liflet trifold IGF

13:30 -13:45 – Кафе пауза

liflet trifold IGF

13:45 – 14:45 – Сесија 3

  • Ели Муфисовски: Online enforcement
  • Неда Здравева, Правен факулет „Јустинијан Први“ – Скопје: Авторско право, медиуми и Интернет
  • Горан Михајловски, СДК: Медиуми и медиумска писменост, fake news
  • П&О